fbpx

Regulamin usługi porady projektanta

  1. Niniejszy regulamin określa warunki wykonania na rzecz Zamawiającego autorskiej porady Projektanta dotyczącej urządzenia pomieszczenia przy zastosowaniu asortymentu dostępnego w salonie Raffaello Rafał Jabłonski.
  2. Porada opiera się o rozpoznanie potrzeb klienta i dostosowanie produktów na ściany i sufity do wybranego wnętrza przez Zamawiającego.
  3. Na jednej sesji trwającej 30 min. ustalone zostaną kolory i materiały do wykończeń wnętrza maksymalnie dla jednego pomieszczenia. Dla kolejnego pomieszczenie należy umówić kolejną sesję 30 minutową.
  4. Porada wykonana zostanie w oparciu o pomiary oraz inne dane dotyczące pomieszczenia przedstawionego przez Zamawiającego. Projektant nie dokonuje weryfikacji zgodności pomiarów z rzeczywistymi wymiarami pomieszczenia, wobec czego wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność za skutki rozbieżności pomiędzy przyjętymi w zestawieniu wymiarami a jego rzeczywistymi wymiarami.
  5. Projektant ani salon Raffaello Rafał Jabłoński nie biorą odpowiedzialności za jakość wykonania usług świadczonych przez wykonawców na zlecenie Zamawiającego.
  6. Tytułem wynagrodzenia za poradę Projektanta Zamawiający zapłaci kwotę 200zł (dwieście zł), płatną w dniu zamawiania usługi doradztwa. Kwota wynagrodzenia należna jest za jedną sesję porady trwającą maksymalnie 30 minut.
  7. W przypadku gdy Zamawiający w ciągu 3 miesięcy od daty porady Projektanta dokona zakupu w salonie Raffaello Rafał Jabłoński na kwotę nie niższą niż 1000zł (jeden tysiąc zł.) uprawniony będzie do rabatu w wysokości 200zł (dwieście zł).